Üniversitemiz bünyesinde ilk kütüphane 2010 yılında Pendik, ikinci kütüphane 2012 yılında Kartal Yerleşkesinde hizmete açılmıştır. Kütüphanelerimiz, tüm öğrencilerin kolay bir şekilde ulaşabileceği ulusal ve uluslararası koleksiyona sahiptir. Ayrıca 2019 Güz Dönemi’nde zengin kitaplığıyla Hukuk Fakültesi Kütüphanesi de hizmete açılmıştır. 2021 yılında Pendik Kampüs’te Sağlık Bilimleri Kütüphanesi hizmete açılmıştır.

Üniversitenin eğitim ve öğretim faaliyetlerini, ders içeriklerini ve bilimsel araştırmalarını destekleyici her türlü bilgi kaynağını satın alma, bağış ve abonelik yolu ile kullanıcılarına sağlar. Kütüphane koleksiyonunu geliştirme çalışmalarında akademisyenlerin, öğrencilerin ve idari personelin talepleri Kütüphane Yönetimi tarafından değerlendirilir ve koleksiyona kazandırılır. Koleksiyonumuzda bulunan kitaplarımız Yordam otomasyon programına aktarılarak oluşturulur, kütüphanemizde Library Of Congress (LC) sınıflama sistemi ile kullanıcılarımızın hizmetine sunulur. Koleksiyonumuza ait katalog, web sayfamızda araştırmacıların kullanımına 7 gün 24 saat sunulmuştur.

Misyon: Kütüphanemizin misyonu tüm gruplara sunduğu bilgi kaynakları ile yaşam boyu eğitim, bilimsel araştırma ve toplumsal katkı faaliyetlerini desteklemek ve bilimsel araştırmalar için gerekli bilgi ihtiyacını karşılama sürecini devamlı iyileştirerek, en hızlı ve en etkili yoldan sağlamaktır.

Vizyon: Üniversitemizin eğitim/öğretim, bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmalarını destekleyen, zaman ve mekân sınırı olmaksızın kullanıcı odaklı hizmet anlayışı amacıyla nitelikli materyalleri sağlayarak koleksiyonunu zenginleştiren, her tür ve formatta kaynak, teknolojik altyapı hizmetleriyle güçlü bir bilgi merkezi olmaktır.

Merkez Kütüphanesi

Hafta içi : 08.00 – 22.30
Hafta sonu : 08.00 – 17.00
Sınav haftasında kütüphanemiz 24 saat açıktır.

Meslek Yüksekokulu Kütüphanesi

Hafta içi : 08.00 – 17.30
Hafta sonu : Kapalı
Resmî tatillerde kütüphanelerimiz hizmet vermemektedir.

Gülperen Kordel
(Daire Başkan V.)
[email protected]
E-Posta
Ebru Öztürk Sıbıç
(Müdür)
[email protected]
E-Posta
Serhat Günay
(Personel)
[email protected]
E-Posta
Şevval Yartaş
(Personel)
[email protected]
E-Posta
 • Kütüphane içerisinde sigara içilmez.
 • Kütüphane içerisinde cep telefonu sessiz modda tutulmalıdır.
 • Kütüphane içerisinde başkalarını rahatsız edecek şekilde konuşulmaz ve davranılmaz.
 • Bilgi kaynaklarının kullanımına özen gösterilir.
 • Ödünç alınan bilgi kaynakları zamanında iade edilir.
 • Raflarda bulunmayan materyaller için kütüphane personeline başvurulur.
 • Kullanılan kaynaklar masalara bırakılır, yerine yerleştirilmeye çalışılmaz.
 • Kütüphane sorumlusunun izni olmadan hiçbir materyal ve kütüphane malzemesi kütüphane dışına çıkartılamaz.
 • Alarm zili çaldığında okuyucu üzerinde bulunan materyalleri göstermekle yükümlüdür.
 • Kullanıcılar kendi eşyalarından sorumludur. Kaybolan ya da çalınan eşyalardan kütüphane sorumlu tutulamaz.
 • Kütüphaneyi kullanan tüm okuyucular, kütüphane kurallarını kabul etmiş sayılır.
 • Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı; kitap, süreli yayın, kitap dışı belge (materyal) ve kütüphanenin ihtiyacı olan diğer araç-gereci bağış olarak kabul eder.
 • Bağış yapılacak yayınlar bir Üniversite Kütüphanesine uygun niteliklere sahip, güncelliğini ve bilimsel özelliğini yitirmemiş, Üniversitede verilen eğitime uygun ya da araştırmacıları sosyal ve kültürel açıdan destekleyici nitelikte olmalıdır.
 • Fen bilimleriyle ilgili yayınlarda güncelliği devam eden kaynaklar, Sosyal bilimlerde ise edebi eser niteliği taşıyan yayınlar olmalıdır.
 • Bağışlanan yayınlar bir kütüphane koleksiyonunda bulunarak çoklu kullanıma olanak verecek nitelikte olmalıdır.
 • Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nca 1-99 adet arası kitap bağış yayını kabul edilen kişi/kurum ve kuruluşlara teşekkür mektubu, 100 adeti geçmesi durumunda ise teşekkür belgesi gönderilir.
 • Bağışta bulunulan yayınlara Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nca, bağış yapan kişinin adı yazılır.
 • Yıl içinde bağışladığı yayın sayısı 500 (beşyüz) veya daha fazla olan kişilerin adları bağış panosuna yazılır.
 • Gazetelerin promosyon olarak verdiği yayınlar kağıt, basım ve içerik açısından değişiklik gösteriyorsa bağış kabul edilemez.
 • Fiziksel açıdan temiz kullanılmamış, sayfaları eksik, kaşelenmiş, notlar yazılmış çizilmiş yayınlar bağış olarak kabul edilemez.
 • İçerik açısından insanları yönlendirici siyasi vb. propaganda içeren yayınlar bağış kabul edilemez.
 • Süreli yayınlarda; kendi içinde cilt bütünlüğü sağlamayan yayınlarla, mevcut koleksiyon ile bütünlük sağlamayan yayınlar ve tek sayılar bağış olarak kabul edilemez.
 • İlköğretim, lise ders kitapları, teksir, ders notları v.b. özellikler gösteren yayın ve materyaller bağış olarak kabul edilemez.
 • Bağış yapan kişiler için, kütüphane içinde dermenin bütünlüğünü bozacak şekilde özel bir koleksiyon ya da raf oluşturulamaz. Ancak bağışlanan yayınlar yazma, nadir eserlerden oluşan zengin bir dermeyi oluşturuyorsa özel bir bölüm oluşturulabilir. Bu konudaki bir karar Rektörlük tarafından verilir.
 • Yayınların rafa çıkarılması veya çift nüsha olanlar için başka birim ya da kurum kütüphanesine bağış ve değişim olarak gönderilmesi ile ilgili yetki ve haklar Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’na aittir.
 • Bağış yapan kişiler sonradan yaptıkları bağışlarla ilgili herhangi bir hak ve istekte bulunamazlar.

Araştırma Odaklı ve Donanımlı Kütüphane