Veritabanları

Kurumsal Kimlik ile Erişime Açılan Veritabanlarına yenileri eklendikçe aşağıda listelenecektir.

Bu veritabanlarında giriş ekranında kurumsal girişi seçip, kurum arama alanından İstanbul Gedik Üniversitesi’ni seçtiğinizde yönleneceğiniz sistemde Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) kullanıcı adı ve şifrenizi kullanabilirsiniz. Giriş işlemi sonrasında veritabanına geri yönlendirileceksiniz.

Kurum arama ekranında İstanbul Gedik Üniversitesi listelenmiyorsa kurumumuz ile paylaşılan ya da kurumumuz tarafından satın alınan bir veritabanı değildir.

Kampüs dışı erişim için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişime geçebilirsiniz.

ScienceDirect
Erişim

İçerik: Kimya ve kimya mühendisliği, klinik tıp, bilgisayar bilimi, yer ve gök bilimi, ekonomi, işletme ve yönetim, mühendislik, enerji ve teknoloji, çevre bilimleri ve teknoloji, yaşam bilimi, madde bilimi, matematik, fizik ve astronomi, sosyal bilimler gibi farklı disiplinlerde dergiye erişim sağlamaktadır.

ClinicalKey
Erişim

İçerik: Elsevier'in medikal portföyüne, son çıkan kitaplara, dergilere, multimedya içeriklere ve 37'den fazla tıbbi ve cerrahi uzmanlık alanına erişmenizi sağlar. Doktorların sorularına hızlı yanıt veren ve akıllı bir arama seçeneği sunan kapsamlı bir veri tabanıdır.

SpringerLink
Erişim

İçerik: SpringerLink veri tabanı kimya, bilgisayar bilimi, ekonomi, mühendislik, çevre bilimleri, yer bilimleri, hukuk, yaşam bilimleri, matematik, tıp, halk sağlığı, biyotıp, fizik ve astronomi gibi bir çok koleksiyonu oluşturan 1997 yılından günümüze 2.214 tam metin dergiye erişim sağlamaktadır.

Taylor & Francis Online
Erişim

İçerik: Taylor & Francis dergileri içerisinde mühendislik, işletme ve ekonomi, hukuk, felsefe, psikoloji, tıp, diş hekimliği, hemşirelik, bilim ve teknoloji, eğitim, bilgisayar bilimleri, matematik, sosyal bilimler konu alanında 600.000’den fazla makaleye tam metin erişim sağlayabilirsiniz.

SpringerNature
Erişim

İçerik: Fizik, mühendislik, yer ve çevre, biyoloji, sağlık, bilimsel topluluk ve toplum gibi konulara yer veren 1997 yılından günümüze çok fazla dergiye erişim sağlamaktadır.

Scopus
Erişim

İçerik: Sanat ve insani bilimler, fen bilimleri, teknoloji, tıp ve sosyal bilimler gibi konuların yer aldığı hakem değerlendirmesinden geçmiş akademik literatüre dair en kapsamlı makale özü ve atıf veri tabanıdır.

Mendeley
Erişim

İçerik: Araştırmalarınızı düzenlemeye, diğer akademisyenlerle çevrimiçi iş birliği yapmanıza, son araştırmaları keşfetmenize yardımcı olabilen akademik sosyal ağ ve ücretsiz bir referans yönetim aracıdır.

EmeraldInsight
Erişim

İçerik: Ana konuları işletme, yönetim ve ekonomi olan veri tabanı, özellikle iktisadi ve idari bilimler fakültelerine rehberlik eder. Toplam 309 elektronik dergi, 1650 ekitap ve 1500 vaka çalışması sunar.

JSTOR
Erişim

İçerik: JSTOR veri tabanı bilim, teknoloji, antropoloji, ekoloji, Amerika ve Afrika çalışmaları, Asya çalışmaları, biyolojik bilimler, işletme, Orta Doğu çalışmaları, ekonomi, maliye, eğitim, gösteri sanatları, tarih, dil ve edebiyat, hukuk, felsefe gibi 70’ten fazla disiplini kapsayan 4.496 dergiye ve 13.050 rapora erişim sağlamaktadır.

EBSCOhost
Erişim

İçerik: Değişik konularda 26 veri tabanı içermektedir. Ayrıca, e-Kitaplar, konferans bildirileri, SWOT analizleri ve raporlar gibi birçok farklı tam metin doküman içerir. Özenle oluşturulan bu koleksiyondaki yayınlar; dünyanın en önemli yayıncılarından derlenmiş, alan indeksleri ve atıf indekslerine girebilmiş dergilerden oluşmaktadır. Ve bu dergilere tam metin erişim imkanı sunmaktadır.

ProQuest
Erişim

İçerik: Sanat, iş, sağlık ve tıp, sosyal bilimler, tarih ve sosyal değişim, disiplinlerarası edebiyat, bilim ve teknoloji gibi bir çok alanın bulunduğu çok sayıda kitap, e-kitap ve daha bir çok araştırma materyaline erişim imkanı sağlamaktadır.

Cambridge University Press
Erişim

İçerik: Beşeri bilimler, sosyal bilimler ve bilim, teknoloji ve tıp konularını kapsayan Cambridge University Press şu anda 420'den fazla hakemli akademik dergi ve 49.000'den fazla e-kitaba erişim sağlamaktadır.

OVID
Erişim

İçerik: Tıp alanında dünyanın önde gelen yayınevlerinden biridir. Tıp ve sağlık uzmanlık alanlarında özel konu başlıklarıyla 447 dergiye tam metin erişim sağlamaktadır.

Annual Reviews
Erişim

İçerik: Veri tabanı yayınları yaşam bilimlerinden, biyomedikal bilimlerinden, fen bilimlerinden, tarım bilimlerinden, sosyal bilimlerden ve ekonomi alanında derleme dergilerinden oluşmaktadır.

American Chemical Society (ACS)
Erişim

İçerik: ACS dergileri, kimyada en çok atıf yapılan dergilerdir ve yatırımınızdan daha iyi bir getiri sağlar. Dergilerimizin 11'i Etki Faktörü veya toplam atıflarda 1. sırada ve %71'i Etki Faktörü bazında konu kategorilerinin ilk çeyreğindedir. ACS Publications okuyan kuruluşların ACS' nin yüksek etkili dergilerinde yayın yapma olasılığı daha yüksektir. Fizik, biyolojik bilimler ve mühendislik gibi kimya dışındaki bölümler için değerli olacak şekilde çeşitli disiplinler kesitinden araştırma İçerir. Hatta ACS Publications' dan atıf yapan makalelerin %58'inden fazlası, temel kimya kategorilerinin dışında sınıflandırılmıştır.

IEEEXplore
Erişim

İçerik: IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) yüksek atıflı yayınları, konferansları, teknoloji standartları ve mesleki ve eğitsel faaliyetleri ile küresel bir topluluktur. Elektrik- elektronik mühendisliği, bilgisayar bilimi, bilim ve teknoloji konularında tam metin erişim vermektedir.

IEEE ve IEE tarafından 1988’den günümüze kadar gerçekleştirilmiş bütün konferanslarına ait bildirilere, bütün güncel IEEE Standartlarına, 1950-1988 arasında yayınlanmış IEEE dergileri ve konferans bildirilerinden seçilmiş makalelere de tam metin olarak erişilmektedir.

WileyOnlineLibrary
Erişim

İçerik: Wiley Online Library veri tabanı işletme, finans, bilgisayar, eğitim, mühendislik, matematik, istatistik, hukuk, tıp, diş hekimliği, eczacılık, biyoloji konularını kapsamaktadır. Eski sayılarıyla birlikte 1.732 tam metin dergiye erişim imkanı vermektedir.

IOPscience
Erişim

İçerik: Fizik, mühendislik, çevre ve enerji, biyomedikal mühendisliği, tıbbi fizik ve biyofizik, kültür, tarih ve toplum gibi konuları içermektedir.

ACM DL
SAGE Journals
Web of Science - WOS
Erişim

Mühendislik, sanat ve mimarlık, istatistik, felsefe ve psikoloji, eğitim, bilim ve teknoloji, tarih ve arkeoloji, turizm, sağlık, tıp gibi birden fazla konuya sahip atıf, özet veri tabanıdır. Konu ve atıf taraması yapılabilen bu platformda, SCI-SSCI-AHCI- SPCI-SSPCI veri tabanları taranmaktadır.

ASME Digital Collection
Turnitin
Erişim

İçerik:Benzerlik tespit hizmeti veren web tabanlı bir yazılımdır. Öğrenci ödevleri, raporları, tezleri ve projelerinin kontrolünü sağlamak, intihalleri ve usulsüz alıntıları engellemek amacıyla kullanılmaktadır. Üyelik ve destek talebi için "[email protected]" adresine e-posta gönderebilirsiniz. Bu hizmetten sadece öğretim üyeleri (Dr. Doç. Prof.) yararlanabilir.

İThenticate
Erişim

İçerik:Benzerlik tespit hizmeti veren web tabanlı bir yazılımdır. Üniversitemizin öğretim üyeleri (Dr. Doç. Prof.) tarafından sadece “makale” kontrollerini yapabilmeleri amacıyla kullanılmaktadır. Üyelik ve destek talebi için "[email protected]" adresine e-posta gönderebilirsiniz.

TR-Dizin
Erişim

İçerik:Araştırmacıların Türkçe bilimsel içeriğe elektronik ortamda erişimlerini etkinleştirmek amacıyla, ULAKBİM tarafından oluşturulmuştur. Diş hekimliği, eczacılık, sağlık bilimleri, fen bilimleri ve sosyal bilimler alanında Türkiye’de yayımlanan bilimsel dergilere erişim sağlar.

Pubmed
Erişim

İçerik:Tıp, hemşirelik, diş hekimliği, veterinerlik, sağlık hizmetleri sistemi ve klinik bilimlerde literatür aramak için kullanılan Ulusal Tıp Kütüphanesi (NLM) tarafından üretilen Index Medicus’un bir çevrimiçi sürümüdür. 25 milyondan fazla makale özetleri ile indekslenir.

İntihal.net
Erişim

İçerik:Akademik çalışmalardaki benzerlik oranını tespit etmek için Türkiye’de üretilmiş yerli bir programdır. Birçok intihal tipini tespit etmek için belgelerin kontrolünü sağlamak, intihalleri ve usulsüz alıntıları engellemek amacıyla kullanılan benzerlik tespit ve raporlama yazılımıdır. İntihal.net’i kullanmak isteyen akademisyen ve öğrenciler, erişim tanımlamaları ve hesap aktivasyon işlemleri için “@gedik.edu.tr ve stu.gedik.edu.tr” uzantılı e-posta adresleri ile yeni kayıt oluşturmaları gerekmektedir. Oluşturulan kayıtlar Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın onayı ile aktif olmaktadır.

YÖK Tez Tarama
Erişim

İçerik:Üniversiteler ve araştırma hastanelerinde hazırlanan yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlilik tezlerini içerir. Platform bilime katkı sağlamak amacıyla izin verilmiş olanlara tam metin (pdf) olarak erişim sağlar.

Essential Science Indicators
Erişim

İçerik: Web of Science Core Collection'da en iyi performansı gösteren araştırmaları belirlemenize yardımcı olan analitik bir araçtır.

Lexpera
Erişim

İçerik: Lexpera, tam metin hukuk kitapları, mevzuat, içtihat, sözleşme örnekleri, makaleler ve madde yorumları gibi literatür kaynaklarının olduğu, sürekli güncellenen, kapsamlı bir hukuk sistemidir.

Turcademy
Erişim

İçerik: Pegem Akademi, Gazi Kitabevi, Anı Yayıncılık, Palme Yayıncılık ve Seçkin Yayıncılık gibi yayınevleri tarafından tarih, felsefe, psikoloji, siyaset bilimi, hukuk, dil ve edebiyat, eğitim, işletme, ekonomi, bilim, mühendislik, mimarlık, sağlık bilimleri ve ilgili konularda yayınlanmış binlerce elektronik kitaba erişim sağlamaktadır.

Kezana
Erişim

İçerik: Geniş bir Tez, Dergi ve Makale koleksiyonuyla; akademisyenler tüm içerik ihtiyaçlarını karşılamakla kalmaz, dijital içerik göndererek koleksiyonlara katkıda bulunarak büyütebilirler. Türkiye'deki prestijli üniversitelerin en kapsamlı açık erişim koleksiyonlarını içeren güçlü ve kullanıcı dostu araştırma platformudur, tam metin arama imkanı sunar.

InCites Benchmarking & Analytics
Erişim

İçerik: Kurumsal verimlilik analizi, iş birliği etkinliğini izleme, etkili araştırmacıları belirleme, güçlü yönleri gösterme ve fırsat alanlarını keşfetme, araştırma girdi ve çıktılarının ölçümü, güncel trendlerin takibi ve makalelerin, dergilerin, kurumların, yazarların ve bölgelerin karşılaştırılmasına imkan sunan bütünleşik web tabanlı akademik platformdur. InCites veritabanı verilerini Web of Science veritabanından sağlamaktadır. Aboneliğe Journal Citation Reports ve Essential Science Indicators erişimleri de dahildir.

Journal Citation Reports
Erişim

İçerik: Dergi performans metrikleri dünyanın önde gelen dergilerini değerlendirmek için sistematik, objektif bir yöntem sunar.

Legal
Erişim

İçerik: Basılı hukuk kitapları ve farklı başlıktaki hukuk dergilerinin tüm sayılarının basılı ile birebir aynı görünümlü dijital hallerine online olarak ulaşılabilmektedir.

Araştırma Odaklı ve Donanımlı Kütüphane